Minder Boos en Opstandig - Revised

Aanschaffen
Meer info

Voor wie is ons programma?

Slecht luisteren, een vechtpartijtje en zich niet aan afspraken houden, dat hoort bij kinderen. Maar wanneer brutaal gedrag, boosheid, agressief gedrag en liegen vaak voorkomen bij kinderen, dan spreken we van gedragsproblemen. Soms zijn die zo uitgesproken dat de diagnose oppositioneel opstandige stoornis of normoverschrijdende gedragsstoornis wordt gesteld.

Deze kinderen lopen een verhoogd risico op allerlei ongunstige uitkomsten in de volwassenheid. Ze maken hun opleiding niet af en worden afhankelijk van sociale voorzieningen. Ze ontwikkelen lichamelijke gezondheidsproblemen, worden depressief, doen suïcidepogingen, raken verslaafd of komen in de criminaliteit terecht. Dat willen we natuurlijk voorkomen.


Minder Boos en Opstandig

Gelukkig zijn er effectieve psychologische behandelmethoden voor gedragsproblemen voorhanden: de ouderinterventie die gericht is op opvoedingsvaardigheden en de cognitieve gedragstherapie voor het kind. Wanneer beiden met elkaar gecombineerd worden is het effect groter dan van ieder afzonderlijk.

‘Minder Boos en Opstandig’ combineert beiden met elkaar (18 ouderbijeenkomsten en 18 kindbijeenkomsten). Dit is uniek voor Nederland. Van ‘Minder Boos en Opstandig’, die zich richt op de leeftijdsgroep 8 tot 12 jaar, werd het effect zowel op korte termijn als op langere termijn aangetoond. ‘Minder Boos en Opstandig’ is afgeleid van het Amerikaanse ‘Coping Power Program’.

Programma bij de tijd brengen

‘Minder Boos en Opstandig’ kwam meer dan 15 jaar geleden op de markt. De kinderen en hun ouders maakten oefenopdrachten op papier. En wanneer communicatie gewenst was tussen twee bijeenkomsten, liep die via de telefoon. ‘Minder Boos en Opstandig - Revised’ brengt het programma bij de tijd. Via deze website krijgen de ouders, de kinderen en de therapeuten met een inlogcode toegang tot de oefenopdrachten en de samenvattingen van de bijeenkomsten. Ook zijn daar korte beeldfragmenten te vinden waarin opvoedingsvaardigheden en sociaal probleemoplossende vaardigheden worden uitgebeeld om de thema’s van het behandelprogramma visueel te ondersteunen. Geen enkel onderdeel van het programma werd verwijderd. Wel hebben we in de ouderinterventie het leren werken met een beloningsprogramma toegevoegd. En de volgorde van de bijeenkomsten van de ouderinterventie werd aangepast op basis van het gedragsschema: VOOR-GEDRAG-NA, waarbij we nu eerst met ouders opvoedingsvaardigheden bespreken en oefenen die aan het gedrag van het kind voorafgaan, waarna we verder gaan met het bespreken en oefenen van opvoedingsvaardigheden die volgen op het gedrag van het kind.

Individuele variant

In de praktijk is het soms moeilijk om binnen een acceptabele termijn een groep van minimaal 4 kinderen en hun ouders samen te stellen. Als dat niet tijdig lukt, haken ouders af, en/of wordt er een andere behandeling ingezet, die mogelijk minder effectief is. Daarom hebben we een individuele variant ontwikkeld van 12 bijeenkomsten voor de ouders en 12 bijeenkomsten voor het kind. Inhoudelijk zijn er geen verschillen met de groepsvariant. In de Verenigde Staten werd aangetoond dat het effect van de individuele vorm van ‘Coping Power Program’ volgens de ouders net zo effectief is als de groepsvorm; volgens de leerkrachten was het effect van de individuele vorm één jaar na beëindiging zelfs groter dan het effect van de groepsvorm.

‘Minder Boos en Opstandig - Revised’

‘Minder Boos en Opstandig – Revised’ bestaat uit een boek, naast toegang (met inlogcode) tot de website (minderboosenopstandig.nl/activatie). Het boek bevat de gedetailleerd beschreven handleiding van de groepsbehandeling (hoofdstuk 3 en 4) en van de individuele behandeling (hoofdstuk 5 en 6), voorafgegaan door 2 hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat achtergrondinformatie over ‘Minder Boos en Opstandig (- Revised)’, o.a. voor welke kinderen het behandelprogramma bedoeld is, waarop het zich richt, hoe het tot stand kwam en wat effectonderzoek laat zien. In hoofdstuk 2 lichten we het behandelprogramma toe en verstrekken we informatie over de uitvoering.


Aanschaf

Het boek is te bestellen bij Buro Extern. De kosten zijn € 150,- euro voor het boek inclusief de behandelmogelijkheden van 25 gezinnen via de website. Bij de aankoop van het behandelprogramma ontvangt u een code. Deze code kunt u invoeren op de website: minderboosenopstandig.nl/activatie . Vervolgens heeft u dan toegang tot de formulieren, samenvattingen, opdrachten, powerpoints en filmfragmenten voor zowel de ouder- als kindcomponent (groep en individueel). Zoals gezegd kunt u hier 25 gezinnen mee behandelen. Daarna kunt u, na inloggen op de website, opnieuw de behandelmogelijkheid van 25 gezinnen aanschaffen voor € 75,- euro. De betaling loopt via de website (na inloggen).

buro extern+ Boek
Berenkoog 11
1822 BH Alkmaar
072-567 00 00
Er dient contact opgenomen te worden via
de mail of telefoon van Buro Extern

Bestel het boek